kwaliteitswijnen aan huis geleverd

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Koop de lekkerste wijnen bij Uw online wijnwinkel - The Little Baron. Bestel je wijnen vanuit je luie zetel! Online je wijn kopen = meer tijd, meer drinks, meer fun!

Your shopping cart is empty

Betalingsvoorwaarden

- Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, exclusief eventuele bezorgkosten

- Het verschuldigde bedrag kan betaald worden met VISA, Mastercard, Maestro en Bancontact.

- Het verschuldigde bedrag kan enkel in EURO betaald worden.

- De facturen zijn contant betaalbaar te Oostkamp, ongeacht de wijze waarop betaald wordt.  Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling een conventionele interest van 0,8 procent per begonnen maand verschuldigd op het niet betaalde factuurbedrag.  Facturen die niet betaald zijn binnen de maand na de factuurdatum, worden van rechtswege en zonder formele ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 150 EUR.  De dienstverrichter behoudt evenwel het recht om een hogere schade te bewijzen, die desgevallend door de cliënt dient te worden vergoed. Eventuele klachten, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk, wanneer deze schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geformuleerd worden binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur of de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht. Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brugge bevoegd.

- The Little Baron heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

- Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.